Camí E

Pàgina d'inici » català » ortografia

Category Archives: ortografia

1.ca.6. Repàs d’ortografia. Les consonants (1)

chocolate

Fes els exercicis següents al teu quadern  per tal de repassar l’ortografia de les consonants que vàrem estudiar l’any passat:

  1. Pronuncia aquestes frases (oral):

-Un jove pagès de Búger s’ajupia per collir el julivert del jardí.

-La junta va ajudar amb urgència en el projecte de gestió dels ajuntaments.

-Els xinesos menjaven xocolata suïssa mentre s’eixugaven al sol.

2. Escriu la grafia que convengui:

B/V: mò__il, pa__elló, tro__ar, co__ard, __iga, __er__ena, pro__able, sa__a, cor__a, go__ern, ca__alcar, gra__ar, ca__all, arri__ar, aca__ar, a__et, ta__erna, tre__allar, re__entar.

P/B:  po__, clu__, co__, destor__, cor__, llo__, esclo__.

T/D: nor__, su__, nebo__, ràpi__, fre__, ver__, humi__.

C/G: fo__, llar__, présse__, jo__, ma__, pi__, fan__, anti__.

C/Ç: feli__, fero__, __eba,  _iri, ca__era, esfor__os, esperan__es.

G/J: __entil, in__ecció, __irafa, __erani, __enet, __el.

G/GU: __oig, __ana, __ineu, a__ost, ami__es, distin__ir.

X/IX: __oc, re__a, a__ò, ca__a, e__am, e__ugar, __iclet.

TX/IG/G/TJ/TG: co__e, ra__, mi__, fa__, assa__, empa__, escabe__, mi__a, me__e, reportat__, esto__, rebu__ar, fe__e, si__a.

 

1.ca.5. L’ortografia de les consonants (1): la essa sonora i la essa sorda

Resultado de imagen de imatge carretera torrent de pareis

(més…)

2.ca.16. El diftong. El hiat. L’accentuació.

(més…)